CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
de pe lângă Curtea de Apel TÎRGU MUREȘ

540150 - Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 42, ap. 2, jud. Mureș
Tel/Fax: 0365886632, Fax/Mail: 0365818722, Mobil: 0770530916 / 0742047436

CIF - 13851076
IBAN - RO57 INGB 0000 9999 0189 2452 ING Bank Sucursala București
IBAN - RO47 BREL 0002 0007 5795 0100 Libra Internet Bank Tîrgu Mureș

Bine ați venit,
VizitatorInformații utile

În conformitate cu prevederile Legii 188/01.11.2000 (modificată),
Biroul Executorilor Judecătorești are următoarele atribuții:

 

 

  Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

  Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.

  Comunicarea actelor de procedură.

  Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe.

  Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească.

  Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

  Întocmirea proceselor - verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.

  Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz.

  Executări directe:

    - Evacuari;
    - Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;
    - Vizitarea minorului;
    - Puneri în posesie, granituiri, servituti, predări de bunuri etc.

  Executări indirecte:

    - Urmărirea mobiliară a creanțelor;
    - Urmărirea imobiliară a creanțelor.

  Popriri.

  Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin.

  Constatarea unor situații de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila).

  Procese - verbale de ofertă reală.

  Confiscări.

  Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale.

  Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competență.

 target="_blank">trafic ranking