CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ


540068 - Târgu Mureș, str. Retezatului, nr. 3A/1, jud. Mureș
C.I.F. - 13851076
tel. 0365-886632; 0365-408408; fax. 0365-818722
mobil: 0742 047 436
web: www.cameramures.com
mail - presedinte@cameramures.com ; secretar@cameramures.com

IBAN - RO57 INGB 0000 9999 0189 2452 ING Bank Sucursala București
IBAN - RO47 BREL 0002 0007 5795 0100 LIBRA INTERNET BANK Târgu Mureș

Bine ați venit,
Vizitator

Vineri, 14 Iunie 2024


Informații utile

În conformitate cu prevederile Legii 188/01.11.2000 (modificată),
Executorul Judecătoresc are următoarele atribuții:

 

 

  Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

  Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.

  Comunicarea actelor de procedură.

  Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe.

  Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească.

  Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

  Întocmirea proceselor - verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.

  Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz.

  Executări directe:

    - Evacuari;
    - Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;
    - Vizitarea minorului;
    - Puneri în posesie, granituiri, servituti, predări de bunuri etc.

  Executări indirecte:

    - Urmărirea mobiliară a creanțelor;
    - Urmărirea imobiliară a creanțelor.

  Popriri.

  Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin.

  Constatarea unor situații de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila).

  Procese - verbale de ofertă reală.

  Confiscări.

  Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale.

  Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competență.